CSI registr

Databáze nebo strukturovaný dokument slouží k zaznamenávání a řízení příležitostí ke zlepšení během celého jejich životního cyklu.


CSI register

A database or structured document used to record and manage improvement opportunities throughout their lifecycle.

Použito v metodice