CTI

Computer telephony integration

Integrace počítačové telefonie je obecný pojem zahrnující jakoukoli integraci mezi počítači a telefonními systémy. Nejčastěji se používá k odkazu na systémy, kde aplikace zobrazuje podrobné obrazovky týkající se příchozích nebo odchozích telefonních hovorů.


CTI

Computer telephony integration

Computer telephony integration is a general term covering any kind of integration between computers and telephone systems. It is most commonly used to refer to systems where an application displays detailed screens relating to incoming or outgoing telephone calls.

Použito v metodice