Dagnostický skript

Strukturovaný soubor otázek, které používají pracovníci servisních středisek, aby se ujistili, že kladou správné otázky a pomohou jim klasifikovat, vyřešit a přiřadit incidenty. Diagnostické skripty mohou být také k dispozici uživatelům, aby jim pomohly diagnostikovat a vyřešit své vlastní incidenty.


Diagnostic script

A structured set of questions used by service desk staff to ensure they ask the correct questions, and to help them classify, resolve and assign incidents. Diagnostic scripts may also be made available to users to help them diagnose and resolve their own incidents.

Použito v metodice