Demingův cyklus

PDCA (plan-do-check-act, někdy viděný jako plán-do-check-adjust) je opakující se čtyřstupňový model pro neustálé zlepšování v řízení obchodních procesů.


Deming Cycle

PDCA (plan-do-check-act, sometimes seen as plan-do-check-adjust) is a repetitive four-stage model for continuous improvement (CI) in business process management.

Použito v metodice