Detekce

Stadium v rozšířeném životním cyklu události. Detekce vede k tomu, že se incident stane známým poskytovateli služeb. Detekce může být automatická nebo je výsledkem toho, že uživatel zaznamená událost.


Detection

A stage in the expanded incident lifecycle. Detection results in the incident becoming known to the service provider. Detection can be automatic or the result of a user logging an incident.

Použito v metodice