Dianóza

Stádia incidentu a problémových životních cyklů. Účelem diagnostiky je zjistit řešení pro incident nebo hlavní příčinu problému.


Diagnosis

A stage in the incident and problem life cycles. The purpose of diagnosis is to identify a workaround for an incident or the root cause of a problem.

Použito v metodice