Diferenční analýza

Aktivita, která porovnává dvě sady dat a identifikuje rozdíly. Analýza mezery se běžně používá k porovnání sady požadavků s aktuální dodávkou.


Gap analysis

An activity that compares two sets of data and identifies the differences. Gap analysis is commonly used to compare a set of requirements with actual delivery.

Použito v metodice