Diferencované zpoplatnění

Technika používaná k podpoře řízení poptávky tím, že se za různých okolností účtují různé částky za stejnou funkci IT služby. Například snížené poplatky mimo špičkové časy nebo zvýšené poplatky pro uživatele, kteří překračují přidělení šířky pásma.


Differential charging

A technique used to support demand management by charging different amounts for the same function of an IT service under different circumstances. For example, reduced charges outside peak times, or increased charges for users who exceed a bandwidth allocation.

Použito v metodice