DIKW

Data-to-Information-to-Knowledge-to-Wisdom

Způsob porozumění vztahům mezi daty, informacemi, znalostmi a moudrostí. DIKW ukazuje, jak každá z nich staví na ostatních.

Použito v metodice