DIKW

Od dat k informacím, ke znalostem, k poznání

Způsob porozumění vztahům mezi daty, informacemi, znalostmi a moudrostí. DIKW ukazuje, jak každá z nich staví na ostatních.


DIKW

Data-to-Information-to-Knowledge-to-Wisdom

A way of understanding the relationships between data, information, knowledge and wisdom. DIKW shows how each of these builds on the others.

Použito v metodice