Dílčí konfigurační položka

Položka konfigurace, která je součástí sestavy. CPU nebo paměť CI může být například součástí serveru CI.


Component CI

A configuration item that is part of an assembly. For example, a CPU or memory CI may be part of a server CI.

Použito v metodice