DML

Definitivní knihovna médií

Jedno nebo více míst, ve kterých jsou bezpečně uloženy konečné a schválené verze všech položek konfigurace softwaru. Konečná mediální knihovna může také obsahovat přidružené položky konfigurace, například licence a dokumentaci. Jedná se o jediný logický úložný prostor, i když existuje více umístění. Konečná mediální knihovna je řízena správou služeb a konfigurací a je zaznamenána v systému správy konfigurace.


DML

Definitive media library

One or more locations in which the definitive and authorized versions of all software configuration items are securely stored. The definitive media library may also contain associated configuration items such as licences and documentation. It is a single logical storage area even if there are multiple locations. The definitive media library is controlled by service asset and configuration management and is recorded in the configuration management system.

Použito v metodice