Doba dezvy

Měření doby potřebné k dokončení operace nebo transakce. Používá se při řízení kapacity jako měřítko výkonnosti IT infrastruktury a při řízení incidentů jako měřítka doby potřebné k odpovědi na telefon nebo k zahájení diagnózy.

Použito v metodice