Doba dezvy

Měření doby potřebné k dokončení operace nebo transakce. Používá se při řízení kapacity jako měřítko výkonnosti IT infrastruktury a při řízení incidentů jako měřítka doby potřebné k odpovědi na telefon nebo k zahájení diagnózy.


Response time

A measure of the time taken to complete an operation or transaction. Used in capacity management as a measure of IT infrastructure performance, and in incident management as a measure of the time taken to answer the phone, or to start diagnosis.

Použito v metodice