Dodavatelský řetězec

Činnosti v hodnotovém řetězci prováděné dodavateli. Dodavatelský řetězec obvykle zahrnuje více dodavatelů, z nichž každý přidává hodnotu produktu nebo služby.


Supply chain

The activities in a value chain carried out by suppliers. A supply chain typically involves multiple suppliers, each adding value to the product or service.

Použito v metodice