Dokument

Informace v čitelné podobě. Dokument může být papírový nebo elektronický - například prohlášení o politice, dohoda o úrovni služeb, záznam o událostech nebo schéma uspořádání počítačové místnosti.


Document

Information in readable form. A document may be paper or electronic – for example, a policy statement, service level agreement, incident record or diagram of a computer room layout. 

Použito v metodice