ECAB

Emergency change advisory board

Podskupina poradního výboru pro změnu, který rozhoduje o nouzových změnách. Členství může být rozhodnuto v době volání schůze a závisí na povaze změny v nouzi.

Použito v metodice