ECAB

Poradní výbor pro naléhavé změny

Podskupina poradního výboru pro změnu, který rozhoduje o nouzových změnách. Členství může být rozhodnuto v době volání schůze a závisí na povaze změny v nouzi.


ECAB

Emergency change advisory board

A subgroup of the change advisory board that makes decisions about emergency changes. Membership may be decided at the time a meeting is called, and depends on the nature of the emergency change.

Použito v metodice