Efektivita

Opatření, zda bylo správné množství zdroje použito k doručení procesu, služby nebo činnosti. Efektivní proces dosahuje svých cílů s minimálním množstvím času, peněz, lidí nebo jiných zdrojů.


Efficiency

A measure of whether the right amount of resource has been used to deliver a process, service or activity. An efficient process achieves its objectives with the minimum amount of time, money, people or other resources.

Použito v metodice