Efektivita

Opatření, zda bylo správné množství zdroje použito k doručení procesu, služby nebo činnosti. Efektivní proces dosahuje svých cílů s minimálním množstvím času, peněz, lidí nebo jiných zdrojů.

Použito v metodice