Efektivita nákladů

Míra rovnováhy mezi efektivitou a cenou služby, procesu nebo činnosti. Ekonomický proces je takový, který dosahuje svých cílů s minimálními náklady.


Cost effectiveness

A measure of the balance between the effectiveness and cost of a service, process or activity. A cost-effective process is one that achieves its objectives at minimum cost.

Použito v metodice