eSCM-SP

Model způsobilosti využití elektronických zdrojů pro poskytovatele služeb

Rámec, který pomůže poskytovatelům IT služeb rozvíjet jejich schopnosti správy IT služeb z pohledu zdrojů služeb. Vyvinula ji Carnegie Mellonova univerzita v USA.


eSCM-SP

eSourcing Capability Model for Service Providers

(ITIL Service Strategy) A framework to help IT service providers develop their IT service management capabilities from a service sourcing perspective. It was developed by Carnegie Mellon University in the US. See also eSourcing Capability Model for Client Organizations. 

Použito v metodice