Externí metrika

Metrika, která se používá k měření dostupnosti služby IT zákazníkovi. Externí metriky jsou obvykle definovány v dohodách o úrovni služeb a vykazovány zákazníkům.


External metric

A metric that is used to measure the delivery of IT service to a customer. External metrics are usually defined in service level agreements and reported to customers.

Použito v metodice