Finanční řízení IT služeb

Funkce a procesy, které jsou odpovědné za řízení rozpočtu, účtování a nabíjení poskytovatele IT služeb. Finanční řízení IT služeb zajišťuje odpovídající úroveň financování pro návrh, vývoj a poskytování služeb, které odpovídají strategii organizace nákladově efektivním způsobem.


Financial management for IT services

The function and processes responsible for managing an IT service provider’s budgeting, accounting and charging requirements. Financial management for IT services secures an appropriate level of funding to design, develop and deliver services that meet the strategy of the organization in a cost-effective manner.

Použito v metodice