Finanční rok

Účetní období 12 po sobě jdoucích měsíců. Finanční rok může začít kdykoli (například od 1. dubna do 31. března).


Financial year

An accounting period covering 12 consecutive months. A financial year may start on any date (for example, 1 April to 31 March).

Použito v metodice