Fixní cena

Náklady, které se nebudou lišit v závislosti na využití služeb IT - například náklady na hardware serveru.


Fixed cost

A cost that does not vary with IT service usage – for example, the cost of server hardware.

Použito v metodice