Fixní cena

Náklady, které se nebudou lišit v závislosti na využití služeb IT - například náklady na hardware serveru.

Použito v metodice