Fungovat

Postupujte podle očekávání. Položka procesu nebo konfigurace se má řídit, pokud dodává požadované výstupy. Ovládat také znamená provádět jednu nebo více operací. Například pro provoz počítače je třeba provádět každodenní operace potřebné k tomu, aby mohl pracovat podle očekávání.


Operate

To perform as expected. A process or configuration item is said to operate if it is delivering the required outputs. Operate also means to perform one or more operations. For example, to operate a computer is to do the day-to-day operations needed for it to perform as expected.

Použito v metodice