Funkce

Funkce je pravidlo, které vztahuje hodnoty jedné proměnné veličiny k hodnotám jiné proměnné veličiny, a činí tak, že hodnota druhé proměnné veličiny je jednoznačně určena (tj. Je funkcí) hodnoty první proměnné množství.


Function

A function is a rule which relates the values of one variable quantity to the values of another variable quantity, and does so in such a way that the value of the second variable quantity is uniquely determined by (i.e. is a function of) the value of the first variable quantity.

Použito v metodice