Funkční eskalace

Převedení incidentu, problému nebo změny do technického týmu s vyšší úrovní odbornosti, která pomůže eskalaci.


Functional escalation

Transferring an incident, problem or change to a technical team with a higher level of expertise to assist in an escalation.

Použito v metodice