Hierarchická eskalace

Informovat nebo zapojit více vedoucích úrovní řízení, aby pomohli eskalaci.

Použito v metodice