Hierarchická eskalace

Informovat nebo zapojit více vedoucích úrovní řízení, aby pomohli eskalaci.


Hierarchic escalation

Informing or involving more senior levels of management to assist in an escalation.

Použito v metodice