Historie změny

Informace o všech změnách provedených během konfigurace položky konfigurace. Historie změn se skládá ze všech záznamů změn, které se vztahují na CI.


Change history

Information about all changes made to a configuration item during its life. Change history consists of all those change records that apply to the CI.

Použito v metodice