Hybatel

Něco, co ovlivňuje strategii, cíle nebo požadavky - například novou legislativu nebo činnost konkurentů.


Driver

Something that influences strategy, objectives or requirements – for example, new legislation or the actions of competitors.

Použito v metodice