Identifikace konfigurace

Činnost odpovědná za shromažďování informací o konfiguračních položkách a jejich vztazích a načítání těchto informací do databáze pro správu konfigurace. Konfigurační identifikace je také zodpovědná za označování samotných konfiguračních položek, takže je možné najít odpovídající konfigurační záznamy.


Configuration identification

The activity responsible for collecting information about configuration items and their relationships, and loading this information into the configuration management database. Configuration identification is also responsible for labelling the configuration items themselves, so that the corresponding configuration records can be found.

Použito v metodice