Identifikace releasu

Názvová konvence sloužící k jednoznačné identifikaci vydání. Identifikace vydání obvykle obsahuje odkaz na položku konfigurace a číslo verze.


Release identification

A naming convention used to uniquely identify a release. The release identification typically includes a reference to the configuration item and a version number.

Použito v metodice