Identita

Jedinečný název, který slouží k identifikaci uživatele, osoby nebo role. Identita se používá k udělení práv tomuto uživateli, osobě nebo roli. Příkladem totožnosti může být uživatelské jméno SmithJ nebo role "manažer změn".


Identity

A unique name that is used to identify a user, person or role. The identity is used to grant rights to that user, person or role. Example identities might be the username SmithJ or the role ‘change manager’.

Použito v metodice