Informační systém

Manažerský informační systém (MIS) je počítačová databáze finančních informací organizovaných a naprogramovaných tak, že produkuje pravidelné zprávy o operacích pro každou úroveň řízení ve společnosti. Obvykle je také možné snadno získat speciální zprávy ze systému.


Information System

A management information system (MIS) is a computerized database of financial information organized and programmed in such a way that it produces regular reports on operations for every level of management in a company. It is usually also possible to obtain special reports from the system easily.

Použito v metodice