Insourcing

Použití interního poskytovatele služeb pro správu IT služeb. Termín insourcing se používá také pro popis přenosu poskytování služby IT od externího poskytovatele služeb na interního poskytovatele služeb.

Použito v metodice