Insourcing

Použití interního poskytovatele služeb pro správu IT služeb. Termín insourcing se používá také pro popis přenosu poskytování služby IT od externího poskytovatele služeb na interního poskytovatele služeb.


Insourcing

Using an internal service provider to manage IT services. The term insourcing is also used to describe the act of transferring the provision of an IT service from an external service provider to an internal service provider.

Použito v metodice