Interní metrika

Metrika použitá v rámci poskytovatele IT služeb ke sledování efektivity, účinnosti nebo nákladové efektivity interních procesů poskytovatele IT služeb. Interní metriky nejsou zpravidla hlášeny zákazníkovi služby IT.


Internal metric

A metric that is used within the IT service provider to monitor the efficiency, effectiveness or cost effectiveness of the IT service provider’s internal processes. Internal metrics are not normally reported to the customer of the IT service.

Použito v metodice