Interní metrika

Metrika použitá v rámci poskytovatele IT služeb ke sledování efektivity, účinnosti nebo nákladové efektivity interních procesů poskytovatele IT služeb. Interní metriky nejsou zpravidla hlášeny zákazníkovi služby IT.

Použito v metodice