Interní zákazník

Zákazník, který pracuje pro stejnou činnost jako poskytovatel IT služeb.


Internal customer

A customer who works for the same business as the IT service provider. See also external customer; internal service provider.

Použito v metodice