IRR

Interní míra návratnosti

Technika, která pomáhá při rozhodování o kapitálových výdajích. Vypočítá číslo, které umožňuje srovnání dvou nebo více alternativních investic. Větší vnitřní míra návratnosti naznačuje lepší investice.


IRR

Internal rate of return

A technique used to help make decisions about capital expenditure. It calculates a figure that allows two or more alternative investments to be compared. A larger internal rate of return indicates a better investment. See also net present value; return on investment.

Použito v metodice