IRR

Internal rate of return

Technika, která pomáhá při rozhodování o kapitálových výdajích. Vypočítá číslo, které umožňuje srovnání dvou nebo více alternativních investic. Větší vnitřní míra návratnosti naznačuje lepší investice.

Použito v metodice