ISG

IT steering group

Formální skupina, která je zodpovědná za zajištění toho, aby strategie a plány poskytovatelů služeb a služeb IT byly těsně sladěny. Řídící skupina IT zahrnuje nejvýznamnější představitele podnikání a poskytovatele IT služeb.

Použito v metodice