ISG

IT steering group

Formální skupina, která je zodpovědná za zajištění toho, aby strategie a plány poskytovatelů služeb a služeb IT byly těsně sladěny. Řídící skupina IT zahrnuje nejvýznamnější představitele podnikání a poskytovatele IT služeb.


ISG

Řídicí komise IT

A formal group that is responsible for ensuring that business and IT service provider strategies and plans are closely aligned. An IT steering group includes senior representatives from the business and the IT service provider.

Použito v metodice