Ishikawův diagram

A technique that helps a team to identify all the possible causes of a problem. Originally devised by Kaoru Ishikawa, the output of this technique is a diagram that looks like a fishbone.


Ishikawa diagram

Technika, která pomáhá týmu identifikovat všechny možné příčiny problému. Původně vymyslel Kaoru Ishikawa, výstup této techniky je diagram, který vypadá jako rybí kosti.

Použito v metodice