ISM

Správa bezpečnosti informací

Proces zajišťující, aby důvěrnost, integrita a dostupnost aktiv, informací, dat a IT služeb organizace odpovídala dohodnutým potřebám podniku. Řízení bezpečnosti informací podporuje zabezpečení firmy a má širší rozsah než poskytovatel IT služeb a zahrnuje zpracování papíru, přístup k budovám, telefonování atd. Pro celou organizaci.


ISM

Information security management

The process responsible for ensuring that the confidentiality, integrity and availability of an organization’s assets, information, data and IT services match the agreed needs of the business. Information security management supports business security and has a wider scope than that of the IT service provider, and includes handling of paper, building access, phone calls etc. for the entire organization. See also security management information system.

Použito v metodice