ISMS

Systém správy bezpečnosti informací

Rámec politiky, procesů, funkcí, norem, pokynů a nástrojů, které zajišťují, že organizace může dosáhnout svých cílů řízení informační bezpečnosti.


ISMS

Information security management system

The framework of policy, processes, functions, standards, guidelines and tools that ensures an organization can achieve its information security management objectives. See also security management information system.

Použito v metodice