ISO

Mezinárodní organizace pro standardizaci

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) je největším světovým vývojářem norem. ISO je nevládní organizace, která je sítí národních standardních institutů v 156 zemích.


ISO

International Organization for Standardization

The International Organization for Standardization (ISO) is the world’s largest developer of standards. ISO is a non- governmental organization that is a network of the national standards institutes of 156 countries.

Použito v metodice