ISO 9000

Obecný termín, který odkazuje na řadu mezinárodních norem a směrnic pro systémy řízení kvality.


ISO 9000

A generic term that refers to a number of international standards and guidelines for quality management systems.

Použito v metodice