ISO 9001

Mezinárodní standard pro systémy řízení jakosti.


ISO 9001

An international standard for quality management systems.

Použito v metodice