ISO/IEC 20000

Mezinárodní standard pro správu IT služeb.


ISO/IEC 20000

An international standard for IT service management.

Použito v metodice