ISO/IEC 27002

Mezinárodní kodex praxe pro řízení informační bezpečnosti. Odpovídající specifikace je ISO / IEC 27001.


ISO/IEC 27002

An international code of practice for information security management. The corresponding specification is ISO/IEC 27001.

Použito v metodice