ISP

Poskytovatel služeb internetu

Externí poskytovatel služeb, který poskytuje přístup k internetu. Většina poskytovatelů internetových služeb rovněž poskytuje další služby IT, například web hosting.


ISP

Internet service provider

An external service provider that provides access to the internet. Most ISPs also provide other IT services such as web hosting.

Použito v metodice