IT

Information technology

Použití technologie pro ukládání, komunikaci nebo zpracování informací. Technologie obvykle zahrnuje počítače, telekomunikace, aplikace a další software. Informace mohou zahrnovat obchodní údaje, hlas, obrázky, video atd. Informační technologie se často používají k podpoře obchodních procesů prostřednictvím služeb IT.


IT

Information technology

The use of technology for the storage, communication or processing of information. The technology typically includes computers, telecommunications, applications and other software. The information may include business data, voice, images, video etc. Information technology is often used to support business processes through IT services.

Použito v metodice