IT infrastruktura

Všechny hardwarové, softwarové, sítě, zařízení atd., Které jsou potřebné k vývoji, testování, dodávce, monitorování, řízení nebo podpoře aplikací a IT služeb. Termín zahrnuje všechny informační technologie, ale nikoli přidružené osoby, procesy a dokumentaci.


IT infrastructure

All of the hardware, software, networks, facilities etc. that are required to develop, test, deliver, monitor, control or support applications and IT services. The term includes all of the information technology but not the associated people, processes and documentation.

Použito v metodice