ITSCM

IT service continuity management

Proces odpovědný za řízení rizik, které by mohly vážně ovlivnit IT služby. Řízení kontinuity služeb IT zajišťuje, že poskytovatel IT služeb může vždy poskytovat minimální dohodnuté úrovně služeb tím, že sníží riziko na přijatelnou úroveň a plánuje obnovu IT služeb. Řízení kontinuity služeb IT podporuje řízení kontinuity provozu.


ITSCM

IT service continuity management

The process responsible for managing risks that could seriously affect IT services. IT service continuity management ensures that the IT service provider can always provide minimum agreed service levels, by reducing the risk to an acceptable level and planning for the recovery of IT services. IT service continuity management supports business continuity management.

Použito v metodice