ITSCM

Řízení kontinuity služeb IT (ITSCM) vám pomůže vyvíjet plány obnovy IT infrastruktury. To pomáhá podporovat celkové plány a časové plány pro řízení kontinuity provozu (BCM). Řízení kontinuity IT služeb je také jednou z pěti složek poskytování služeb ITIL.


ITSCM

IT service continuity management (ITSCM) helps you develop IT infrastructure recovery plans. This helps support overall business continuity management (BCM) plans and timeframes. IT service continuity management is also one of five components of ITIL service delivery.

Použito v metodice