ITSCM

Správa kontinuity služeb IT

Proces odpovídající za správu rizik, která by mohla vážně ohrozit služby IT. Správa kontinuity služeb IT zajišťuje, aby poskytovatel služeb IT mohl vždy poskytnout minimální dohodnutou úroveň služeb, přičemž omezuje rizika na akceptovatelnou úroveň a plánuje obnovu služeb IT. Správa kontinuity služeb IT podporuje správu kontinuity businessu.


ITSCM

IT Service Continuity Management

The process responsible for managing risks that could seriously affect IT services. IT service continuity management ensures that the IT service provider can always provide minimum agreed service levels, by reducing the risk to an acceptable level and planning for the recovery of IT services. IT service continuity management supports business continuity management.

Použito v metodice